top of page

01/12/2023

De impact van trauma op de beleving van intimiteit.

 • Deze opleiding gaat door in Ronse bij een minimum aan inschrijvingen.

 • Minimum 8 deelnemers, maximum 18 deelnemers.

 • Adres: 

 • van 10u stipt tot 17u.

 • 180 € voor de volledige dag.

  • Hierbij is er koffie en thee en versnaperingen voorzien.

INFORMATIE

 • Heb jij soms het vermoeden van trauma bij jouw cliënt, maar je bent hier niet zeker van?

 • Heb jij soms het gevoel dat trauma in de weg staat voor de cliënt om haar vrouwelijkheid te ervaren?

 • Ben jij soms op zoek naar een taal, een kader die meer veiligheid zou kunnen bieden aan jouw cliënt?

 • Bij jij nieuwsgierig hoe je de thema’s trauma en intimiteit kan combineren in de therapie?

 

Dan is deze opleiding volledig voor jou als hulpverlener.

 

Als hulpverlener worden we vaak met traumatische aspecten van het leven van de cliënt geconfronteerd. Deze trauma’s kunnen zeer divers zijn en hebben hierbij dan ook diverse vormen van uitingen.

De verschillende trauma’s die een impact hebben op het beleven van vrouwelijke intimiteit zijn heel verschillende maar hebben eveneens gemeenschappelijk aspecten bij de impact op de beleven van intimiteit. 

Het is niet altijd vanzelfsprekend om deze thema aan te erkennen en te met onze cliënt.

We kunnen als hulpverlener veiligheid bieden om de cliënt uit te nodigen om dit thema aan te kaarten en te verdiepen.

Door een gepaste taal te gebruiken, signalen van trauma te herkennen, en voldoende kennis te hebben krijgen we comfort als therapeut om met deze specifieke thema’s te kunnen werken.

Ludwig Desmet_PM-3677.jpg

VERWACHTINGEN VAN DE DAG:

 • De verschillende uitingen bij trauma kunnen herkennen.

 • Dissociatie kunnen herkennen en hiermee kunnen omgaan.

 •  Een duidelijke kader die vertrekt vanuit een integratie model om te kunnen omgaan met trauma.

 • Verschillende handvatten (aan de hand van creatieve werkvormen) om aan de slag te gaan met de thema’s trauma en beleving van intimiteit.

Ludwig Desmet_PM-3680.jpg

WAT BIEDT DEZE OPLEIDING AAN JOU?

In de voormiddag wordt aandacht gegeven aan het theoretisch model die is gebaseerd op het integratief model in combinatie van eigen model en jaren werkervaring.

In de namiddag gaan over naar het praktische luik. Aan de hand van ingebrachte casussen gaan we kijken hoe we deze kunnen integreren. We gaan in de ervaring door verschillende  methodieken te oefenen.

Na deze dag ben je rijker zowel van theoretische kennis als praktijkgerichte De combinatie van kennis, verschillende werkvormen en aangepaste tempo zijn belangrijke gegevens om het thema te benaderen.

Ludwig Desmet_PM-3679.jpg
bottom of page