top of page

18/11/2023

Het beleven van vrouwelijkheid en seksualiteit als onderdeel van ons identiteitsontwikkeling.

 • van 10u stipt tot 17u

 • minimum 8 deelnemers, maximum 18 deelnemers

 • 180 € voor de volledige dag.

  • Hierbij is er koffie en thee en versnaperingen voorzien.

 

Deze dag is volzet. Met voldoende interesse kan er een tweede datum worden voorzien.

INFORMATIE

 • Heb jij soms het gevoel dat de thema’s ‘het beleven van vrouwelijkheid en seksualiteit' niet zo vanzelfsprekend zijn in therapie?

 • Wil jij werken met vrouwen die willen groeien/ontdekken/ervaren in het bewustzijn van vrouwelijkheid?

 •  Zoek jij een taal en handvatten om met deze thema’s aan de slag te gaan?

 

Dan is deze opleiding volledig voor jou als hulpverlener.

 

Vanuit de hulpvraag van de cliënt gaan we als therapeut aan de slag met onze kennis en ervaring. Als therapeut zorgen we om voldoende veiligheid te bieden aan de cliënt zodat er ruimte ontstaat om wat onzichtbaar wordt zichtbaar te maken. Eén van de onzichtbare thema’s die kunnen leven zijn ervaren van vrouwelijkheid en seksualiteit. Deze thema’s kunnen zwaar geladen zijn en soms is er weinig taal om dit te kunnen hanteren. Deze thema’s bespreken in therapie zijn een grote meerwaarde in het kader van indentiteit en zelfbeeld. Als therapeut is het comfortabel om een taal te kunnen bieden die vrouwen vertrouwen geeft.

Ludwig Desmet_PM-9821.jpg

VERWACHTINGEN VAN DE DAG:

 • Theoretische kaders om de thema’s vrouwelijkheid en seksualiteit te benaderen vanuit een breed therapeutisch perspectief.

 • Een taal omtrent het beleven van vrouwelijkheid en seksualiteit die laagdrempel wordt ervaren.

 • Signalen kunnen oppikken bij de cliënt die deze onderwerpen bespreekbaar wil in de therapie.

 • In zicht op het beleven van seksualiteit en de impact op ons zelfbeeld en ons hechtingsstijl.

Ludwig Desmet_PM-9845.jpg

WAT BIEDT DEZE OPLEIDING AAN JOU?

Taal en kader zijn krachtige elementen voor jou als therapeut om thema’s als vrouwelijkheid en seksualiteit ten volle te benaderen binnen de therapie. Ze bevatten immers sleutels om de cliënt te begeleiden in haar therapeutisch proces. We vertrekken vanuit het kwadrant van Wilber en (her)ontdekken deze thematiek vanuit de cognitieve therapie, contextuele, Gestalt en Jungiaanse (psycho)therapie.   

In de voormiddag wordt aandacht gegeven aan het theoretisch model die is gebaseerd op het integratief model in combinatie van eigen model en jaren werkervaring.

In de namiddag gaan over naar het praktische luik. Aan de hand van ingebrachte casussen gaan we kijken hoe we deze kunnen integreren. We gaan in de ervaring door verschillende  methodieken te oefenen.

Na deze dag ben je rijker zowel van theoretische kennis als praktijgerichte De combinatie van kennis, verschillende werkvormen en aangepaste tempo zijn belangrijke gegevens om het thema te benaderen.

Na deze opleiding bezit je essentiële hulpbronnen om binnen een kader van comfort en veiligheid deze onderwerpen aan te kaarten. 

Ludwig Desmet_PM-9808.jpg
bottom of page