top of page

Masterclass - Hoe omgaan met het thema vrouwelijkheid

en seksualiteit?

Module 1: vrijdag 27 september 2024

Hoe het thema vrouwelijkheid en seksualiteit aankaarten binnen de hulpverlening

Zowel onze identiteit als ons zelfbeeld, als het beleven van onze vrouwelijkheid worden voor een aanzienlijk deel bepaald door fysieke en psychische eigenschappen van onze sekse.

Vanuit een holistisch kader krijgen we als therapeut elementen om thema’s als vrouwelijkheid en seksualiteit ten volle te kunnen benaderen binnen een therapeutische context. Met meer dan 20 jaar ervaring bied ik een duidelijk theoretisch kader gelinkt aan en diverse laagdrempelige oefeningen.

Concreet kijken we wat een therapeut nodig heeft om deze thema’s comfortabel te kunnen benaderen en wordt er een rijkdom aan kennis en methodieken aangereikt. We vertrekken vanuit het kwadrant van Wilber en (her)ontdekken deze thematiek. De vier pijlers van dit kader: gedragscognitief, contextueel, lichaamsgericht en Jungiaanse psychotherapie. Deze geven ons het voordeel om samen met de cliënt te zoeken wat het meest aansluit bij de hulpvraag.

 

Wat kan je verwachten op deze dag?

 1. Een integratief kader als model om de thema’s vrouwelijkheid en intimiteit te benaderen.

 2. Inzichten over het belang van intimiteit en de impact hiervan op het zelfbeeld van de vrouwelijke cliënt.

 3. Jouw eigen comfort als therapeut vergroten om de thema’s vrouwelijkheid en intimiteit te bespreken.

 4. Na deze opleiding bezit je essentiële hulpbronnen om binnen een kader van comfort en veiligheid deze onderwerpen aan te kaarten. 

Praktische info Masterclasses, klik hier

Module 2: vrijdag 18 oktober 2024

De verschillende klachten bij vrouwelijke seksualiteit en de mogelijke impact op beleving van hun vrouwelijkheid.

Deze masterclass is een vervolg op de masterclass module 1.

Hierbij verdiepen we verder de specifieke thema’s die gelinkt zijn aan de vrouwelijke seksualiteit en die een diepe impact kunnen hebben, zowel bij het beleven van hun vrouwelijkheid als binnen hun relatie.

 

Als therapeut kunnen we de ruimte creëren die voldoende veiligheid biedt aan de cliënt om deze kwetsbare thema’s te gaan ontdekken en te verdiepen. Door als therapeut deze thema’s te kunnen bieden aan de vrouwelijke cliënt, krijg je meer mogelijkheden om vrouwen in hun kracht te laten staan. Vrouwen krijgen hierdoor meer voeling met hun eigen waarheid en wijsheid.

 

Wat kan je verwachten op deze dag?

 1. Een dag rijk aan theoretische kennis telkens gelinkt aan ervaringsgerichte oefeningen.

 2. Inzichten over het belang van intimiteit en seksualiteit alsook de impact hiervan op het zelfbeeld van de vrouwelijke cliënt.

 3. Jouw eigen comfort als therapeut vergroten om de thema’s vrouwelijkheid en seksualiteit te bespreken.

 4. Na deze opleiding bezit je essentiële hulpbronnen om binnen een kader van comfort en veiligheid deze onderwerpen aan te kaarten.

 

Praktische info Masterclasses, klik hier

Module 3: vrijdag 29 november 2024

Trauma en seksualiteit: de impact van trauma op het beleven van vrouwelijkheid en seksualiteit.

Meer dan 10 jaar ervaring met deze twee thema’s hebben mij inzichten en kennis gegeven die ik graag met collega’s wil delen.

Steeds meer vrouwen vinden de kracht om de stap te zetten naar psychotherapie om hun trauma te verwerken. In dit traject is het van belang dat wij als therapeut alert zijn voor zowel de verwerking van het trauma als de beleving van vrouwelijkheid. Deze twee items zijn onvermijdelijk met elkaar verbonden.

 

Deze opleiding biedt een basisinzicht over de verschillende vrouwelijke trauma’s en de impact op de beleving van vrouwelijkheid. De dag wordt gevuld met theoretische kaders telkens gelinkt aan bijzonder boeiende oefeningen die je onmiddellijk kan toepassen in je praktijk.

 

We vertrekken vanuit het kwadrant van Wilber met zijn vier pijlers.

Gedragscognitief om aangepaste psycho-educatie te kunnen geven aan de cliënt.

Contextueel om te gaan kijken naar intergenerationeel trauma.

Gestalt als hulpbron bij dissociatie.

Jungiaanse therapie als taal.

 

Wat kan je verwachten op deze dag?

 1. Een dag rijk aan theoretische kennis telkens gelinkt aan ervaringsgerichte oefeningen.

 2. Een taal die jou als therapeut comfort kan bieden om deze thema’s aan te kaarten met jouw cliënt.

 3. Na deze opleiding bezit je essentiële hulpbronnen om binnen een kader van comfort en veiligheid deze onderwerpen aan te kaarten. 

 Praktische info Masterclasses, klik hier

bottom of page